Työelämälle

Kaivataanko teidän työyhteisössänne lisäkoulutusta tai tietojen päivitystä sotealaan liittyen?

Hankkeessamme tuotettu oppimateriaali on avointa ja saatavilla kellonajasta huolimatta. Oppimateriaalia on luotu 12 eri osaamisalueen pohjalta:

 • Perus tieto- ja viestintätekninen osaaminen
 • Verkkovuorovaikutusosaaminen
 • Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen
 • Sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen
 • Verkko-ohjausosaaminen
 • Eettinen osaaminen
 • Palvelumuotoiluosaaminen
 • Monitoimijuusosaaminen
 • Yhteiskunnallinen osaaminen
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osaaminen
 • Tiedolla johtamisosaaminen
 • Tutkiva kehittävä työote

Oppimateriaalia on helppo hyödyntää itsenäiseen opiskeluun pienempinä kokonaisuuksina sillä tarjolla on oppimateriaalia mm. niin kutsuttuina mikroina. Mikro on kestoltaan lyhyt, yleensä enintään yhden osaamistavoitteen sisältävä pedagogisesti mielekäs kokonaisuus. Mikro voi olla esimerkiksi tietopaketti, tehtäväkokonaisuus, video, kuva, tai podcast ja siihen mahdollisesti liittyvä arviointi.

Voit tutustua tarjontaamme DigiCampuksessa https://digicampus.fi/ josta voit kirjautumisen jälkeen etsiä “SotePeda 24/7” ja löydät oppimateriaaliamme.