Julkaisut

Sotedigi-osaaminen

Tiainen, M., Ahonen, O., Hinkkanen, L., Rajalahti, E., & Värri, A. 2021. The definitions of health care and social welfare informatics competencies . Finnish Journal of EHealth and EWelfare13(2), 147–159. https://doi.org/10.23996/fjhw.100690

Värri, A. O., Kinnunen, U.-M., Pöyry-Lassila, P., & Ahonen, O. 2019. The national SotePeda24/7 project develops future professional competencies for the digital health and social care sector in Finland.Finnish Journal of EHealthand EWelfare,11(3), 232-235.  Saatavilla: https://journal.fi/finjehew/article/view/77605

Värri, A., Tiainen, M., Rajalahti, E., Kinnunen, U-M,Saarni, L. & Ahonen, O.2020.The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education in Pape-Haugaard, L.B. e tal. (Eds.),Proceedings of MIE 2020,Digital Personalized Health and Medicine. Pp. 1143-1147. Doi:10.3233/SHTI200341 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020082563162

Ahonen et al. 2018. Health and Social Care Needs Multidisciplinary Competences. Laurea Journal 29.10.2018.https://journal.laurea.fi/health-and-social-care-needs-multidisciplinary-competences/

Monialainen sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon ja sen kehittämiseen liittyvä opettajan osaaminen

Ahonen, O. & Pekkarinen, V. 2020. MOOCs as Open Online Learning Tools for Developing Competences related to Digital Health and Social Care Services for Multidisciplinary Students. Finnish Journal of eHealth and eWelfare. https://journal.fi/finjehew/article/view/96982

Ahonen, O., Harmoinen, P., Paukkeri, T., Partio, T. 2020. Monialainen opetus valmentaa moniammatilliseen yhteistoimintaan. UAS-Journal. 3/2020. https://uasjournal.fi/3-2020/opetus-valmentaa-yhteistoimintaan/

Hautaviita, T., Holmikari, J., Korhonen, R. & Kultavirta, A. 2020 Monialainen yhteistyö kantaa kohti tulevaisuuden SOTE-koulutustarpeita. Laurea Journal. https://journal.laurea.fi/monialainen-yhteistyo-kantaa-kohti-tulevaisuuden-sote-koulutustarpeita/#63944c4c

Rajalahti, E., Heinonen, J., Eloranta, S., Ahonen, O., Hinkkanen, L., Tiainen, M., & Kinnunen, U.-M. (2020). Ammattikorkeakouluopettajien monialainen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osaaminen . Finnish Journal of EHealth and EWelfare12(3), 198-211. Saatavilla:  https://doi.org/10.23996/fjhw.91541 

Pöyry-Lassila, P., Ahonen, O.,Eloranta, S. Rajalahti, E., Heinonen, J., Koivisto, J-M., Koskinen, R., Id-Korhonen, A., Männistö, M. Ammattikorkeakouluopettajien digipedagoginen osaaminen. Artikkelin arvioitavaksi jätettykäsikirjoitus.

Yhteisöllistä tiedonrakentelua monialaisessa sote-toimintaympäristöissä voidaan tukea erilaisilla pedagogisilla malleilla

Drake, M.  28.8.2020 Palvelumuotoiluverkostotapaaminen online esitys: Näin kehitimme digitaalisen Living Labin.

Drake, M. 2020. Digitaalinen Living lab: Mistä on kyse? Palvelumuotoilua ja asiakkaan kuuntelua. Teoksessa Opi ja Kehitä! (toim.) Ranta & Drake. Laurea ammattikorkeakoulu. Tutkimusjulkaisu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-575-7

Drake, M. & Ranta, L. 2020. Ideasta protoksi. . Teoksessa Opi ja Kehitä! (toim.) Ranta & Drake. Laurea ammattikorkeakoulu. Tutkimusjulkaisu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-575-7

Drake, M. 2020. Digitaalinen Living Lab oppimisympäristönä. Teoksessa Opi ja Kehitä! (toim.) Ranta & Drake. Laurea ammattikorkeakoulu. Tutkimusjulkaisu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-575-7

Drake, M. & Ranta, L. 2020. Padlet osallistumisen välineenä. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toim.) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.haaga-helia.fi/opi-ja-kehita-digitaalinen-living-lab-oppimis-ja-innovointiymparistona/

Drake, M. & Ranta, L. 2020. Trialoginen oppiminen pedagogisena ohjenuorana. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toim.) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.haaga-helia.fi/opi-ja-kehita-digitaalinen-living-lab-oppimis-ja-innovointiymparistona/

Drake, M. & Ranta, L.  & Makkonen, A. 2020. Haastattelu asiakasymmärryksen hankintana. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toim.) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.haaga-helia.fi/opi-ja-kehita-digitaalinen-living-lab-oppimis-ja-innovointiymparistona/

Drake, M. 2019. Avointen oppimateriaalien esiinmarssi, eSignals.

Drake, M., Makkonen, A., Ranta, L,  Sarkkinen, J.  2020. Digital Living Lab – A platform for students, teachers’, practitioners’ and patients’ collaboration. Best Research & Practice Project Award’ (Kilpailu on siirretty koronan vuoksi).

Harmoinen, P. & Ruotsalainen, A-L.  (toim). 2021. Avointa ja Digiä! – Opettajan ohjekirja opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Laurea julkaisut 160. Laurea-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-607-5

Juvonen, S. & Pöyry-Lassila, P. 2020. Opettaja monialaisen tiedonrakentelun fasilitaattorina. 244. 24. Co-creating Value: Co-Creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation by T. Hirvikoski, Erkkilä, Fred, Helariutta, Kurkela, Pöyry-Lassila, Saastamoinen, Salmi & Äyväri (ed.) ‎2020, LAUREA-JULKAISUT 143

Kantola, T., Juvonen, S., Pöyry-Lassila, P., Ranta, L. Sote-alan hankkeet oivallisessa yhteistyössä.  Teoksessa: Fred M., Helariutta A., Kangastie H., Merimaa M. & Päällysaho, S. (toim). Julkaisu avoimesta TKI-integroidusta oppimisesta (työnimi). Julkaistaan Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa.

Lepola, S. & Pekkarinen, V. 2020. Moodlen pisteytettävien tehtävien arviointi -video. Osa 2. Sotepeda24/7-hankkeen arviointiin liittyvästä videosarjasta. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=7ni7iTMGcyk 

Lepola, S. & Pekkarinen, V. 2020. Opiskelijan edistymisen seuranta arviointina automaattisesti arvioidulla opintojaksolla -video. Osa 3. Sotepeda24/7-hankkeen arviointiin liittyvästä videosarjasta. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=2dHxT5-jwjY 

Makkonen, A. Ranta, L. & Drake, M. 2020. Käsitekartat menetelmänä sairaanhoitaja- ja tietotekniikan opiskelijoiden yhteisen osaamisen ja ymmärryksen saavuttamisessa. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toim.) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.haaga-helia.fi/opi-ja-kehita-digitaalinen-living-lab-oppimis-ja-innovointiymparistona/

Opi ja kehitä! 2020. Ranta, L. & Drake, M. (toim.) Laurea ammattikorkeakoulu. Tutkimusjulkaisu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-575-7

Opi ja Kehitä 2. 2020. Drake, M. (toim.) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. TutkimusjulkaisuDrake, M. 2020. Digitaalinen Living Lab – opiskelijoiden, opettajien, terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyöalustana. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toim.) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. https://julkaisut.haaga-helia.fi/opi-ja-kehita-digitaalinen-living-lab-oppimis-ja-innovointiymparistona/

Pekkarinen, V. & Lepola, S. 2020. Automaattinen arviointi ja opintojen edistymisen seuranta arviointina MOOCeissa -video. Osa 1. Sotepeda24/7-hankkeen arviointiin liittyvästä videosarjasta. Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=G5WvB8pG_Fw 

Pekkarinen, V., Huotari, V., Ahonen, O. & Kuosa, P. 2019. SotePeda24/7 -hanke avoimet oppimateriaalit -video. CC BY-SA. https://youtu.be/6FRFNQNs9Ms 

Pekkarinen, V., Huotari, V., Ahonen, O. & Kuosa, P. 2019. Sotepeda24/7-hanke esittely -video. CC BY-SA. https://www.youtube.com/watch?v=Vv9uns138uY 

Pekkarinen, V. 2020. MOOCeja rakentamassa: Case SotePeda24/7. Laurea Journal. Saatavilla: https://journal.laurea.fi/mooceja-rakentamassa-case-sotepeda24-7/

Ranta, L., Makkonen, A. & Drake, M. 2020. Yhdessä oppimalla yhteiskehittämistä monialaisesti – puhutaan samaa kieltä. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toim.) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Sarkkinen, J. 2020. Ideoinnista palveluprosessiin. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toim.) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. linkki

Sarkkinen, J. 2020. Living Lab -kehittämistä tuplatimanttimallin ohjaamana. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toim.) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. linkki

Sarkkinen, J. 2020. Prototyypit konkretisoivat suunnitelmia. Teoksessa Opi ja kehitä 2. (toimi. ) Drake. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. linkki

Sarkkinen, J. & Boman, N. 2020. Yhteiskehittämään verkossa! eSignals.

Sähköisten sote-palveluiden ja tiedolla johtamisen käytön osaamista voidaan kehittää itsenäisellä verkko-opiskelulla

Id-Korhonen, A., Viitala, E. Oksanen, H. Digitalisation in social services and health care- increasing competence through flexible online studies. Teoksessa  Hartikainen, A., Peltonen, K. (eds.) 2020. LAB Health Annual Review 2020. The Publication Series of LAB University of Applied Sciences. Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/346633/LAB_2020_05.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Koski, R. 2020. Rakenteisen kertomustiedon merkitys ja vaatimukset sosiaali- ja terveystiedon toisiokäytössä. Integroiva kirjallisuuskatsaus. YAMK opinnäytetyö. Tulossa joulukuu 2020.

Viitala, E. Id-Korhonen, A. 2018. SotePeda 24/7 Monialaista osaamista sähköisten ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Teoksessa toim. Peltonen, K., Kouvo, H. Hyvinvointi ja uudistava kasvu painoalajulkaisu 2018. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja 42, 43-46. Saatavissa:  https://www.theseus.fi/handle/10024/159188

Palvelumuotoilu sote-alalla

Erkko, P., Eloranta, S., Vuolas, M. 2020. Sosiaali-ja terveydenhuollon erityisyys palvelumuotoilun näkökulmasta.  TALK verkkojulkaisu, Turun 
 ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Saatavilla: https://talk.turkuamk.fi/hyve/sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityisyys-palvelumuotoilun-nakokulmasta/   

Erkko, P., Eloranta, S., Vuolas, M. 2019. Lisää monialaista osaamista sote- alan palvelujen kehittämiseen. TALK –verkkojulkaisu, Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarja.  
 Saatavilla: https://talk.turkuamk.fi/hyve/lisaa-monialaista-osaamista-sote-alan-palvelujen-kehittamiseen/ 

Ruotsalainen, A-L., Sirviö T 2020: Ihmislähtöisen sote – palvelumuotoilun osaamiskokonaisuus. Savonian julkaisusarja: Saatavilla: http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-203-279-9

Ruotsalainen, A-L. 2020: Digitalisaatio tuo haasteita ja mahdollisuuksia opetukseen! Saatavilla: https://blogi.savonia.fi/kuntoutuksenverkkojakutomassa/

Ruotsalainen, A-L., irviö T 2020: Ihmislähtöisen sote – palvelumuotoilun osaamiskokonaisuus. Savonian julkaisusarja: Saatavilla: http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-203-279-9

Säätelä S 2020,  Asiakasta on kuultava terveydenhuollossa, Ilkka-Pohjalainen 3/10/2020:

Säätelä S 2020: Designade tjäster är framtiden, Vasabladet 3/20, Novias Forskning:

Säätelä S 2020,  Asiakasta on kuultava terveydenhuollossa, Ilkka-Pohjalainen 3/10/2020:

Säätelä S 2020: Designade tjäster är framtiden, Vasabladet 3/20, Novias Forskning:

Vuolas, M, Eloranta S,  Erkko P. 2019. Palvelumuotoilua sote-alan koulutuksessa. TALK-verkkojulkaisu, Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarja Saatavilla: https://talk.turkuamk.fi/hyve/palvelumuotoilua-sote-alan-koulutuksessa

Vuolas, M, Eloranta S,  Erkko P. 2019. Palvelumuotoilua sote-alan koulutuksessa. TALK-verkkojulkaisu, Turun ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Saatavilla: https://talk.turkuamk.fi/hyve/palvelumuotoilua-sote-alan-koulutuksessa

Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä

Koivisto, J-M., Koskinen, R., Tamminen, P. & Välikangas, K. 2019. SotePeda 24/7 -hanke vastaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveysalan muutokseen. HAMK Unlimited Professional 12/2019. Saatavilla: https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/sotepeda-24-7-hanke/

Laurila, M. 2020. Kohti asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemejä monitoimijaisessa yhteistyössä. Energiaa 25.11.2020. Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020112592944

Laurila, M. 2020. Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä. Työkirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen. MUOVA Education 1/2020. Saatavilla: http://www.muova.fi/fi/yhteistyo/julkaisut/monitoimijuus_sosiaali-ja_terveydenhuollon_palvelujarjestelman_kehittamisessa_laurila.pdf

Laurila, M. 2020. Monitoimijuuskartta. Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisessa kehittämisessä. MUOVA Design Research 1/2020. Saatavilla: http://www.muova.fi/en/yhteistyo/julkaisut/laurila_2020_monitoimijuuskartta_final_17.1.2020.pdf

Maijala, V. & Koivisto, J-M. 2020. Monitoimijuusosaaminen opetussuunnitelmien ilmentämänä sosiaali- ja terveysalalla. Teoksessa Salminen-Tuomaala, M., Hallila, J., Saarikoski, S., Tapio, T. (toim.) Tietoa, taitoa ja teknologiaa – kehittämispolkuja sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Saatavilla: https://www.theseus.fi/handle/10024/345656

Maijala, V. & Koivisto, J.-M. 2020. Hyvät käytännöt asiakaslähtöisten ja monitoimijaisten palvelujen kehittämisessä. HAMK Unlimited Journal 12/2020. Saatavilla: https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/hyvat-kaytannot-asiakaslahtoiset-palvelut/

Maijala, V. 2019. Sotepeda 24/7 vastaa digiosaamisen tulevaisuuden haasteisiin. Teoksessa: S Päällysaho, A. Haasio, S. Saarikoski & S. Uusimäki (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019: Moninaista osaamista. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 32, 270-277. Saatavilla: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/266353/A32.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Nieminen, S. & Holmroos, M. 2019. Rohkeutta yhdessä tekemiseen – johda avoimuutta ja innostusta. Teoksessa Mikko Äärynen (toim.) Humakin bLogikirja 2. ISBN 978-952-456-356-7, ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu). Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 95.  Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019, Turku. s. 63-66. Saatavilla: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/01/humakin-bLogikirja-2-2019.pdf

Nieminen, S. 2019. SotePeda 24/7 – monitoimijuuden kehittämistä korkeakouluyhteistyössä. Teoksessa Mikko Äärynen (toim.) VÄLÄYKSIÄ HUMAKISTA III. ISBN 978-952-456-355-0, ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu). Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 94. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2019, Helsinki. s. 54. Saatavilla: https://www.humak.fi/julkaisut/valayksia-humakista-iii/

Eettinen osaaminen tulevaisuuden sote-alan työssä

Hallamaa J., Leikas J., Sihvo P., Malkavaara M., Vesterinen O., Parviainen T., Koski A. 2020. Virtuaalinen eettinen foorumi 2: Raportti foorumin toteutuksesta ja tuloksista. , In: Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 68, Karelia-ammattikorkeakoulu.  Saatavilla:  https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/343908/C68.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Hallamaa, J., Leikas, J., Malkavaara, M & Vesterinen, O. 2020. Tulevaisuuden teknologia ja tekoälyn etiikka. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4

Heino, T., Tauriainen, P., Pasanen, M. & Parviainen, T. 2020. Rakenteet ympärillämme muuttuvat, eettisen osaamisen tarve pysyy ja kasvaa. Dialogi 7.4.2020. Saatavilla:  https://dialogi.diak.fi/2020/04/07/rakenteet-ymparillamme-muuttuvat-eettisen-osaamisen-tarve-pysyy-ja-kasvaa/

Heino, T. & Tauriainen, P. 2020. Positiivisen eettisen ilmaston merkitys ammattieettiselle toiminnalle. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Saatavilla:  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4

Helminen, K. 2018. Lukijalta: Digiosaamista kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollossa. Julkaistu 22.11.2018 16:54. Etelä-Saimaa sanomalehti. https://esaimaa.fi/mielipide/lukijalta/58317301-4f88-4c55-82e8-7cc3ea9a5aea  

Helminen, K & Koskinen, R. 2020. Tulevaisuuden asiakaslähtöinen ja eettinen sote-alan työ. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.)Eettinen toimintamalli osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4

Helminen, K., Koskinen, R., Sanerma, P & Sihvo, P. 2020. Digitalisaation johtaminen ja etiikka. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4.  

Koski, A., Vesterinen, O, Malkavaara, M, Heino, T & Tauriainen, P. 2020. EETTINEN FOORUMI – TILA(A) OPPIA JA KEHITTÄÄ EETTISTÄ OSAAMISTA. Teoksessa Jari Helminen (toim.) NÄKÖKULMIA OSALLISTAAN TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTAAN – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5. DIAK TYÖELÄMÄ 18. https://www.theseus.fi/bitstream

Koski, A., Lehto, B., Sihvo, P. & Koskinen, R. 2020. Jatkuvasti kehittyvä eettinen osaaminen. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A. (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-40. 

Koski, A & Sanerma, P. 2020. Etiikan oppimista digisti ja valmentava opettajuus – kokemuksia opettajavalmennuksesta. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden  koulutukseen ja  sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4 . 

Koski, A., Malkavaara, M., Sanerma, P & Vesterinen, O. Etiikkaa digisti – Mikä opettajuudessa muuttuu? TKI-vuosikirja 2021/Diakoniammattikorkeakoulu . Ilmestyy 3/2021.

Koskinen, R & Sihvo, P. 2020. Lainsäädäntö ja ohjeistukset eettisesti kestävän yhteistoiminnan perustana.Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4  

Koskinen, R., Pasanen, M & Sanerma, P. 2020. Tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä kysymyksiä digitaalisessa ajassa. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön.  Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4

Kupiainen, J. 2020. Reflektiivisyys tutkimuksen ja oppimisen näkökulmana. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4

Lappalainen, M. & Ryhänen, A. 2020. Asiakasprosessin palvelumuotoilua Voimalassa. Vasu 1/2020. Saatavissa: https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/02/19/asiakasprosessin-palvelumuotoilua-voimalassa/

Malkavaara, M. 2020. Mitä on etiikka? Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4

Nöjd, T & Lehto, B. 2018. SOTE-PEDA 24/7 – kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Etelä-Karjalan ammatillinen SUUNTA –verkkojulkaisussa  https://www.saimia.fi/suunta/sote-peda-24-7-kohti-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveysalan-koulutusta/ 

Nöjd, T. & Lehto B. 2019. Millaista sosiaali- ja terveysalan työ on vuonna 2020? Etelä-Karjalan am-matillinen SUUNTA –verkkojulkaisu (26.4.2019). https://www.saimia.fi/suunta/millaista-sosiaali-ja-terveysalan-tyo-on-vuonna-2020/ 

Nöjd, T. & Lehto, B. 2020. Tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa oppimateriaalia SOTE-PEDA 24/7 -hankkeessa. Etelä-Karjalan ammatillinen Suunta –verkkojulkaisu. Julkaistu 31.5.2020. https://www.saimia.fi/suunta/tulevaisuuden-tarpeisiin-vastaavaa-oppimateriaalia-sote-peda-24-7-hankkeessa/

  •  

Nöid, T., Tauriainen, P & Parviainen, T. 2020. MOOC etiikan oppimisessa ja opetuksessa korkeakouluissa. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4

Parviainen, T. Terveysalan opiskelijoiden ajatuksia etiikan opetuksesta Karelia-ammattikorkeakoulussa. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 3/2020.  https://www.karelia.fi/vasu/2020/06/04/terveysalan-opiskelijoiden-ajatuksia-etiikan-opetuksesta-karelia-ammattikorkeakoulussa/ 

Parviainen, T., Ryhänen, A. Sihvo, P. Monialaista kehittämistyötä TKIO-hengessä SotePeda 24/ -hankkeessa. Vasu 5/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/11/12/monialaista-kehittamistyota-tkio-hengessa-sotepeda-24-7-hankkeessa/ 

Pasanen, M. Hybridisoituminen auditoriossa – läsnäolon etiikkaa etsimässä. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 1/2020. https://www.karelia.fi/vasu/2020/02/19/2456/ 

Pasanen, M. Töyhtötintti ja satunnainen opettaja. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 2/2020. https://www.karelia.fi/vasu/2020/04/06/toyhtotintti-ja-satunnainen-opettaja/ 

Pasanen, M. 2020. Tarina podcastin rakentamisesta SotePeda 24/7 -hankkeessa. Vasu 5/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/11/12/2948/ 

Pasanen, M., Parviainen, T., Tauriainen, P. & Heino, T. Etäopettajan digiohjauksen arki. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 3/2020. https://www.karelia.fi/vasu/2020/06/04/etaopettajan-digiohjauksen-arki/

Parviainen, T. Terveysalan opiskelijoiden ajatuksia etiikan opetuksesta Karelia-ammattikorkeakoulussa. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasu 3/2020.  https://www.karelia.fi/vasu/2020/06/04/terveysalan-opiskelijoiden-ajatuksia-etiikan-opetuksesta-karelia-ammattikorkeakoulussa/ 

Sihvo P., Koski A., Vesterinen O., Malkavaara M., Parviainen T., (2020). Katse tulevaan: Dialogia eettisessä virtuaalisessa foorumissa 1. , In: Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja C, Raportteja: 69, Karelia-ammattikorkeakoulu. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/343907/C69.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Sihvo, P., Vesterinen, O. Koski, A., Malkavaara, M & Pasanen, M. 2020. Eettisen toimintamallin kehittämisen prosessi. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4.  

Sihvo, P., Vesterinen, O., Koski, A., Malkavaara, M & Pasanen, M. Eettinen toimintamalli. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4.  

Sihvo, P, Sanerma, P & Ryhänen, A. 2020. Digitalisaation etiikka – sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskysymyksiä. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.)Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4.

Vesterinen, O & Pasanen, M. 2020.Muuttuvat toimintaympäristöt ja digitalisaatio. Teoksessa Sihvo, P & Koski, A (toim.) Eettinen toimintamalli – osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön.  Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-314-4.

Hankkeessa tehdyt opinnäytetyöt

Ermilä S. 2020. Ikääntyneiden etäkuntoutuksen eettisyys. Opinnäytetyö (yamk). Sosiaali- ja terveysala. Ikäosaaminen. Karelia-ammattikorkeakoulu.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020090720195

Heinänen, S. & Koistinen, R. 2020. Eettisellä johtamistavalla kohti tehokkaampia ja laadukkaampia sosiaali- ja terveyspalveluita. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019111321120

Holmroos, M. 2020 Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvät käytännöt. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101221270

Karlsson, O. & Paananen, T. 2020. Arvot ja eettinen johtaminen korkeakouluopettajan työssä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112221910

Karppinen, M. 2020. Verkko-ohjausosaaminen oppiminen pelin avulla. XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Valmistuu 12/2020.

Kurki S & Tietäväinen K. 2020. Eettinen johtamisosaaminen ja osaamisen johtaminen digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Karelia-ammattikorkeakoulu.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052614077

Kuusisto, A. & Sivonen, H. 2020. Tavoitteena kestävä hyvinvointi. Kirjallisuuskatsaus kestävän hyvinvoinnin edistämisestä ja ekososiaalityön kehittämisestä. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Valmistuu 23.11.2020 mennessä

Makkonen, K. 2020 Robotiikan tuomat osaamisvaatimukset sosionomin työhön. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Valmistuu 23.11.2020 mennessä

Metsänen, T. 2020. Monialaisella yhteiskehittämisellä rakennettu mobiilisovellus sydänsairastuneille. Laurea-ammattikorkeakoulu. Julkaistaan 12/2020.

Miettinen, N. 2020. Kuinka pidetään hyvä etävastaanotto. Laurea-ammattikorkeakoulu. XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Aloitettu 06/2020.

Paavola, A. & Inget, T. 2020. Kroppsnära digitala uppföljningsverktyg vid fysisk aktivitet : Utveckling av ett digitalt pedagogiskt inlärningsverktyg inom SotePeda 24/7-projektet https://www.theseus.fi/handle/10024/338925

Peltomäki, E. 2020 Verkkoympäristössä tapahtuvan mielenterveyskuntouksen mahdollisuudet. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112422149

Ratinen, T. & Kortelainen, J. 2020 Digitalisaatio ja vammaispalveluiden johtamisen etiikka. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112121799

Reinikainen, K. 2020. Oppimisanalytiikan hyödyntäminen amk-opinnoissa – opiskelijan näkökulma. Laurea-ammattikorkeakoulu. Aloitettu 06/2019.

Sivula, M. & Sonninen, M. 2020 Digitaalisten osaamismerkkien nykytila: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019121126033

Sundström-Kuitunen, K. & Jantunen, M. 2020. Eettisen johtamisen toteutuminen ja sen yhteys työhyvinvointiin sosiaali- ja terveysalan  työntekijöiden arvioimana. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019112221961

Suomalainen P. 2020. Digitalisaatio, johtaminen ja etiikka terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Karelia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052213112

Svanberg, S. & Takala, E. 2020. Sosiaali- ja terveysalojen yritysten eettisyys ja kannattavuus. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Valmistuu 23.11.2020 mennessä.

von Smitten Stubb, K. 2020. Fysioterapeuters beredskap för den ökade efterfrågan på distansrehabilitering-en pilotstudie om uppskattad digital kompetens. https://www.theseus.fi/handle/10024/170528

Ahonen et al. 2018. Health and Social Care Needs Multidisciplinary Competences. Laurea Journal 29.10.2018. https://journal.laurea.fi/health-and-social-care-needs-multidisciplinary-competences/

Id-Korhonen & Viitala. 2018. SotePeda 24/7 – Monialaista osaamista sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Lahden ammattikorkea-koulun julkaisusarja, osa 42, s. 42-46 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-292-5

Nöjd, T & Lehto, B. SOTE-PEDA 24/7 – kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Etelä-Karjalan ammatillinen SUUNTA –verkkojulkaisussa (ilm. 16.11.2018): https://www.saimia.fi/suunta/sote-peda-24-7-kohti-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveysalan-koulutusta/