SotePeda 24/7
2018-2020

SotePeda 24/7 är ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet som påbörjade sin verksamhet våren 2018 och avslutas i slutet av år 2020.

 

Projektkoordinator är yrkeshögskolan Laurea. I projektet deltar 24 finländska högskolor samt ett omfattande samarbetsnätverk i social- och hälsovårdsbranschen.

Projektets syften:

  • att stärka kompetensen hos lärare, studerande och professionella inom olika områden i användning, ledning och utveckling av digitala tjänster och strukturer inom social- och hälsovården
  • att skapa en etisk verksamhetsmodell för social- och hälsovårdens digi-omgivning
  • att definiera digi-kompetensen inom social och hälsovård
  • att skapa en flexibel, digital livinglab-lärmiljö
  • att utveckla pedagogiska lösningar och modeller för att stärka denmultiprofessionella digitala social- och hälsovårdskompetensen