SotePeda 24/7
2018-2020

SotePeda 24/7 är ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet som påbörjade sin verksamhet våren 2018 och avslutas i slutet av år 2020.

 

Projektkoordinator är yrkeshögskolan Laurea. I projektet deltar 24 finländska högskolor samt ett omfattande samarbetsnätverk i social- och hälsovårdsbranschen.

Projektets syften: