Hankkeeseen osallistuu 24 suomalaista korkeakoulua

Projektipäälliköt korkeakouluittain

Arcada: thomas.hellsten(a)arcada.fi
DIAK: arja.koski(a)diak.fi
Haaga-Helia: jarmo.sarkkinen(a)haaga-helia.fi
HAMK: jaana-maija.koivisto(a)hamk.fi
Humak: sanna.nieminen(a)humak.fi
Itä-Suomen yliopisto: ulla-mari.kinnunen(a)uef.fi
JAMK: suvi.salminen(a)jamk.fi
KAMK: taina.romppanen(a)kamk.fi
Karelia: paivi.sihvo(a)karelia.fi
LAMK: eija.viitala(a)lamk.fi
Lapin AMK marko.vatanen(a)lapinamk.fi
Laurea outi.ahonen(a)laurea.fi
Metropolia: leena.hinkkanen(a)metropolia.fi
Novia: sirkku.saatela(a)novia.fi
OAMK: outi.kajula(a)oamk.fi
Saimia: kristiina.helminen(a)saimia.fi
SAMK: heli.lepisto(a)samk.fi
Savonia: anna-leena.ruotsalainen(a)savonia.fi
SeAMK: virpi.maijala(a)seamk.fi
Tampereen AMK: tuula-maria.rintala(a)tuni.fi
Tampereen yliopisto: alpo.varri(a)tuni.fi
Turun AMK: sini.eloranta(a)turkuamk.fi
VAMK, Muova: marianne.laurila(a)muova.fi
XAMK: riitta.riikonen(a)xamk.fi​