You are currently viewing Opinnäytetyö esittelee monitoimijuutta kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvä käytäntöjä

Opinnäytetyö esittelee monitoimijuutta kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvä käytäntöjä

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Mari Holmroos osallistui SotePeda 24/7 -hankkeen työpajaan viime vuonna, ja teki sen innoittamana opinnäytetyönsä osana hanketta. Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvät käytännöt opinnäytetyön tilaajana on Humak, yksi korkeakouluista, joka on mukana hankkeen monitoimijuus-työpaketissa.

Lue tarkemmin opinnäytetyöstä tästä linkistä:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101221270