Kansalainen keskiöön sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamista kehittämisessä

  • Post author:
  • Post category:Blogi

Johdanto Digitalisaatio uudistaa työprosesseja sosiaali- ja terveysalalla. Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä tiedolla johtamisen kehittäminen edellyttää koulutukselta ja työelämältä uudenlaisia työtapoja.  Alan ammattilaisilla tulee olla riittävästi osaamista digitaalisessa toimintaympäristössä toimimiseen,…

Palvelumuotoilua soteen

  • Post author:
  • Post category:Blogi

Sote-Peda 24/7 -hankkeen tarkoitus on vahvistaa opettajien, opiskelijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista vastaamaan tulevaisuuden soten osaamistarpeita. Hankkeen palvelumuotoilu – ihmislähtöinen ja innovatiivinen palvelukehitys -työpaketin päämääränä on lisätä ammattikorkeakoulutukseen,…

Tulevaisuuden sote-alan osaamisen kehittyminen

  • Post author:
  • Post category:Blogi

Muutama viikko sitten kokoontui joukko digitaalisesta oppimisympäristötematiikasta kiinnostunutta SotePeda24/7 hankkeen työpajaan, jossa mietittiin, minkälainen digitaalinen oppimisympäristö palvelee tulevaisuuden sote-alan osaamisen kehittymistä. Työpajassa tutustuttiin erilaisiin olemassa oleviin digitaalisiin oppimisympäristöihin tutkija Jaakko…