You are currently viewing Palvelumuotoilua soteen

Palvelumuotoilua soteen

Sote-Peda 24/7 -hankkeen tarkoitus on vahvistaa opettajien, opiskelijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista vastaamaan tulevaisuuden soten osaamistarpeita. Hankkeen palvelumuotoilu – ihmislähtöinen ja innovatiivinen palvelukehitys -työpaketin päämääränä on lisätä ammattikorkeakoulutukseen, taitoa ja välineitä kehittää sotepalveluita entistä paremmiksi palvelumuotoilun keinoin. Hanke vastaa tarvittaessa myös mahdollisen maakunta- ja soteuudistuksen tarpeisiin, sillä lakiehdotuksien mukaan palveluja pitää suunnitella ja kehittää yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa – tämä on juurikin palvelumuotoilun ydintä. Palvelumuotoilu on kokonaisvaltaista, osallistavaa, asiakaslähtöistä ja innovatiivista palveluiden suunnittelua. Palvelumuotoilun avulla palveluista tulee esimerkiksi sujuvampia, tehokkaampia ja kilpailijoista erottuvampia.

Hankkeessa tuotetaan palvelumuotoilun menetelmistä ja työkaluista avoin oppimispaketti ammattikorkeakoulujen sotealan opettajien käyttöön, jotta palvelumuotoilulle ominaisen ajattelutavan kuinka löytää oikea hostelli ja menetelmien integrointi omaan opetukseen olisi helpompaa. Opettajat voivat hyödyntää palvelumuotoilun oppimispakettia osana omaa opintojaksoaan.

Kehitettävän oppimispaketin ensimmäisen vaiheen kokeilu toteutetaan työpaketissa mukana olevissa ammattikorkeakouluissa tulevana keväänä 2019. Kokeiluista saatujen kokemusten ja palautteiden kautta materiaalia kehitetään eteenpäin. Kehitetympi oppimispaketti tullaan pilotoimaan 24:ssä ammattikorkeakoulussa syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Hankkeen lopussa kokeilujen ja pilottien kokemuksen pohjalta rakennetaan sotealan palvelumuotoilun oppimispaketti korkeakoulujen käyttöön. Havainnollinen materiaali saatetaan avoimesti kaikkien sotealan toimijoiden ja kansalaisten käyttöön syksyllä 2020.

Timo Sirviö
Anna-Leena Ruotsalainen