Palvelumuotoiluleiriltä sysäys omaan palvelumuotoiluprojektiin

Humakin lehtorit Sirpa ja Sanna viettivät kaksi intensiivistä leiripäivää palvelumuotoilun parissa Tikkurilassa Laurean toimitiloissa 22.-23.8.2019. Palvelumuotoilun mentorileirillä opittiin palvelumuotoilun perusteita ja prosessia. Päällimmäisenä leiristä jäi mieleen käytännön työskentely monialaisissa ryhmissä,…

Osaamismerkit kertovat käytännön osaamisesta

Nykyään osaamisen näkyväksi tekemisestä puhutaan monessa yhteydessä; opintojen osana, työnhaussa ja organisaatiotkin haluavat tehdä osaamistaan näkyväksi mm. henkilökuntansa osaamisen kautta. Digitaaliset toimintaympäristöt mahdollistavat tämän ja yhä uusia näkökulmia sen hyödyntämiseen…

Koulutusta yhteiseksi hyväksi

Sosiaali- ja terveysalaan liittyvän muutoksen edessä on tulevaisuudessa myös ammattikorkeakoulutus. Digitalisaation lisääntyminen tuo sekä sote-alalle että koulutuksen järjestäjille haasteita: Miten luoda toimivia kokonaisuuksia digitaliseen muotoon, kohtaamaan opiskelijoita 24/7? Sote -alalla…