Opinnäytetyö esittelee monitoimijuutta kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvä käytäntöjä

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelija Mari Holmroos osallistui SotePeda 24/7 -hankkeen työpajaan viime vuonna, ja teki sen innoittamana opinnäytetyönsä osana hanketta. Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä ja ihmisten johtamisen hyvät käytännöt opinnäytetyön tilaajana on Humak,…

Sote-alan digiosaaminen esillä Tulevaisuusareenassa Metropoliassa

Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettiin 23.9. innovaatiokeskittymien yhteinen Tulevaisuusareena-virtuaalitapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena oli esitellä innovaatiokeskittymissä tapahtuvaa ilmiöpohjaista oppimista ja yhdessä Metropolian henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien yhteiskehittämisen keinoin etsiä vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin, joiden keskeisinä teemoina olivat kestävä kehitys ja…