Sote-alan digiosaaminen esillä Tulevaisuusareenassa Metropoliassa

Metropolia Ammattikorkeakoulussa järjestettiin 23.9. innovaatiokeskittymien yhteinen Tulevaisuusareena-virtuaalitapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena oli esitellä innovaatiokeskittymissä tapahtuvaa ilmiöpohjaista oppimista ja yhdessä Metropolian henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien yhteiskehittämisen keinoin etsiä vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin, joiden keskeisinä teemoina olivat kestävä kehitys ja digitalisaatio. 

Tulevaisuuden sote-palvelut edellyttävät uudenlaista digiosaamista. Tulevaisuusareenassa etäyhteyksin järjestetyssä työpajassa esiteltiin ja testattiin SotePeda 24/7-hankkeessa tuotettuja monialaisia sote-palveluiden tarpeisiin vastaavia avoimia oppimateriaaleja sekä testattiin H5P-interaktiivisella työkalulla toteutettuja tehtäviä. Mukana oli yhteensä 25 osallistujaa, jotka olivat korkeakoulujen ja työelämän toimijoita sekä opiskelijoita. Osallistujat pääsivät jakamaan ajatuksiaan siitä, kuinka he voisivat hyödyntää oppimateriaalia omassa työssään. Lisäksi ohjattiin, kuinka oppimateriaalin saa omaan käyttöönsä. 

Osallistujat kommentoivat oppimateriaalia seuraavasti: 

Avoin oppimateriaali on aina hyvä juttu! 

Opettajana saisin täältä kätevästi poissaoloja korvaavia, ahotia täydentäviä tehtäviä tai voisin ottaa suoraan näitä tehtäviä osaksi opintojaksoja. 

Näitä materiaaleja voisi käyttää Digiopekoulutuksen pohjana ja ideana koko henkilöstön ohjelman kehittelyssä. Ei pelkästään SOTE puolelle. 

Voisin käyttää opiskeluiden tukena. Työelämässä tällainen digiosaamiskoulutus olisi erittäin hyödyllistä. 

Opiskelijat toivat esille, että oppimateriaali vaikuttaa mielenkiintoiselta ja monipuoliselta. Lisäksi ehdotettiin, että sitä voisivat hyödyntää myös esimerkiksi ikäihmiset sekä muiden alojen asiantuntijat. Lisäksi pedagogisia ratkaisuja kiiteltiin: Tukee oppimista kun luetun materiaalin lisäksi testejä ym. 

  

Tutustu SotePeda 24/7 -hankkeessa tuotettuun oppimateriaaliin: 

  • Oppimateriaali on tuotettu 12 hankkeessa tunnistetun osaamisalueen ympärille ja se on kehitetty 20 ammattikorkeakoulun ja kahden yliopiston yhteistyönä.  
  • Oppimateriaalin tavoitteena on esimerkiksi vahvistaa perus tieto- ja viestintäteknistä osaamista sekä verkkovuorovaikutus- ja ohjaustaitoja. Lisäksi esimerkiksi seurantaosaamisella, sähköisellä palveluosaamisella, tiedonhallinnan osaamisella, palvelumuotoilulla sekä monitoimijuusosaamisella tulee olemaan sote-kentällä yhä suurempi rooli. Oppimateriaali käsittelee myös mm. sitä, millaista eettistä osaamista edellytetään. Se nostaa esille monipuolisesti myös yhteiskunnallisen osaamisen ja tutkivan kehittävän työotteen. 
  • Liity hankkeen opettajaverkostoon olemalla yhteyksissä projektikoordinaattori Jenni Viljaseen (jenni.viljanen(at)laurea.fi). Opettajaverkostossa saat tietoa mm. mielenkiintoisista syksyn 2020 webinaareista ja oppimateriaalin käyttöönotosta.  
  • Oppimateriaali on avoimesti saatavilla DigiCampuksen Moodlessa ja syksystä 2020 myös aoe.fi -palvelussa. Hankkeen verkkosivujen Opettajalle -sivulla on ohjattu, kuinka saat SotePeda24/7 -hankkeen tuottaman avoimen oppimateriaalin käyttöösi. 

  

Kirjoittajat: 

Leena Hinkkanen, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Susanna Lepola, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

.