Opettajalle

Pedagoginen korttipakka

Pedagoginen korttipakka tarjoaa työkaluja opetuksen suunnitteluun!

>>Sotepeda pedagoginen korttipakka<<  (klikkaa tästä auki)

Tervetuloa hyödyntämään SotePeda24/7 -hankkeen tuottamaa avointa oppimateriaalia!

SotePeda -hankkeessa tuotettu oppimateriaali on hyödynnettävissä Digicampus –verkko-oppimisympäristössä,
Sotepeda 24/7 0ppimateriaalit -nimisessä työtilassa. Jotta pääset näkemään ja hyödyntämään materiaalia, sinun tulee
kirjautua Oppimateriaalit-työtilaan Digicampuksessa.

 1. Mene verkkoselaimellasi osoitteeseen https://digicampus.fi/ .
 2. Ruudun oikeasta yläkulmasta valitse ”Kirjaudu”.
 3. Valitse, kirjaudu Haka tunnuksilla ja kirjaudu oman oppilaitoksesi tunnuksilla.
 4. Digicampuksen oletuskielenä on englanti, voit vaihtaa sen sivun oikeassa yläkulmassa olevasta valikosta.
 5. Valitse vasemmalla olevasta navigaatiosta “Sivuston etusivu” ja liuta sivua hieman alaspäin. Kirjoita “Etsi kursseja” -kohtaan: Sotepeda 24/7 oppimateriaalit
 6. Valitse SotePeda 24/7 Oppimateriaalit ja liity tämän jälkeen kurssille kohdassa: Itserekisteröityminen (Opiskelija) ja paina Lisää minut kurssialueelle.
 7. Aloita materiaaleihin tutustuminen!

SotePeda Avoin oppimateriaali DigiCampuksessa esittelytilaisuus -esitysmateriaali (17042020)

Saatavilla oleva avoin Sotepeda 24/7 oppimateriaali DigiCampuksessa:

Sotepeda oppimateriaali taulukko (04062020)

Perus tieto- ja viestintätekninen osaaminen

Tietotyökalut

 • Mitä ovat perustieto- ja viestintätekniikka? -esitys
 • Verkko-oppimisympäristö Office-ohjelmista (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tunnista erilaiset yleisimmät tiedostotyypit (H5P)
 • Tunnista IT-ongelmat (H5P)

Esitysgrafiikka

 • Esitysgrafiikkaohjelmat havainnollistavat esitystä -esitys
 • Tehtävä: PowerPoint-esityksen perustoiminnot
 • Pixabay-kuvapankki (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Freesounds -palvelu äänitehosteille (linkki ulkoiseen materiaaliin)

Sähköpostin käyttö ja suojaaminen

 • Sähköpostien suunnittelu -tietoa (H5P)
 • Tehtävä: Sähköpostien suunnittelu
 • Huijausviestien tunnistaminen -testi (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Testaa kuinka nopeasti salasana murretaan (linkki ulkoiseen materiaaliin)

Reaaliaikainen keskustelu

 • Reaaliaikaiset keskustelutyökalut helpottavat etätyöskentelyä -tietoa (H5P)
 • Digitaaliset mielenterveyspalvelut, tekoäly ja nuorten mielenterveys (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: Digitaaliset terveyspalvelut

Tiedonluku- ja hankintataito

Tutustu aiheeseesi

 • Sosiaali- ja terveysalan tiedonlähteitä (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Terveysportti (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: uuteen tiedonlähteeseen tutustuminen
 • Tunnista avainkäsitteet (H5P)
 • Tunnista valeuutinen -muistipeli (H5P)

Tallenna lähteet ja viittaa oikein

 • Sähköiset lähteet ja viitemerkinnät (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: Lähdeviitteet (H5P)
 • Saanks mä tehdä näin? Tekijänoikeudet opetuksessa (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: Tekijänoikeudet

Verkkovuorovaikutusosaaminen

Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet

 • Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet -tietoa
 • Verkkovuorovaikutuksen ominaisuudet -testi (H5P)
 • Verkkovuorovaikutus -artikkelitehtävä

Verkkovuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät

 • Verkkovuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät -tietoa (H5P)
 • Kysymyksiä verkkovuorovaikutukseen vaikuttavista tekijöistä (H5P)

Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen suunnittelu

 • Onnistuneen verkkovuorovaikutustilanteen suunnittelu -tietoa
  ja tehtäviä (H5P)

Erilaisten sovellusten hyödyntäminen verkkovuorovaikutuksessa

 • Verkkovuorovaikutus chatissa osa 1 -video
 • Verkkovuorovaikutus chatissa osa 2 -video
 • Verkkovuorovaikutus chatissa -kysymykset (H5P)
 • Näin ohjaan chatissa (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Erilaiset sovellukset verkkovuorovaikutuksessa -testi (H5P)
 • TAYS sosiaalisen median ohje (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Vinkkejä sosiaalisen median käyttöön -video
 • Sosiaalisen median hyödyntäminen -tehtävän ohjeistus ja palautus

Nettietiketti verkossa

 • Verkossa liikkujan työkalupakki (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Virtuaalisten kohtaamisten tietoturva (ulkoisen materiaalin tiedosto)
 • Mind Map -tehtävän ohjeistus ja palautus

Oman verkko-ohjauksen
suunnittelu

 • Videoneuvottelun toteuttaminen -tehtävän ohjeistus
 • Oman verkko-ohjauksen suunnittelu
 • Asiakkaan palautelomake
 • Ohjaajan itsearviointilomake

Distansrehabilitering/Etäkuntoutus

 • Distansrehabilitering/Etäkuntoutus, Osa 1/ Del 1 -video
 • Frågor om distansrehabilitering från podden (SVE) (H5P)
 • Distansrehabilitering/Etäkuntoutus Osa 2/ Del 2 -tehtävän ohjeistus
 • Kysymykset etäkuntoutus osa 2 (FI) (H5P)
 • Frågor i anknytning till del 2(SVE) (H5P)
 • Distansrehabilitering/Etäkuntoutus Osa 3/ Del 3 -tehtävän ohjeistus
 • Distansrehabilitering/Etäkuntoutus Osa 4/ Del 4 -simulaatiotehtävän ohjeistus

 

Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen

Tekoälyn määritelmä

 • Mitä tekoäly on? -esitys
 • Yhdistä käsite ja selitys -muistipeli (H5P)
 • Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: Tekoälyn säästömahdollisuudet
 • How we teach computers to understand pictures (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: How we teach computers to understand pictures

Tekoälyn sovelluksia

 • Tekoälyn sovelluksia sosiaali- ja terveydenhuollossa -tietoa
 • Tehtävä: Tekoälyn sovelluksia sosiaali- ja terveydenhuollossa (H5P)
 • Tekoäly ja terveydenhuolto Suomessa (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: Tekoälyn mahdollisuudet syrjäytymisessä ja mielenterveydessä
 • Tekoäly arkijärjellä 3: terveydenhoito, Sitra (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: Tekoälyä arkijärjellä 3: terveydenhoito
 • Mitä tekoäly tuo lääketieteeseen? Tiedekulma (linkki ulkoiseen materiaaliin)
 • Tehtävä: Mitä tekoäly tuo lääketieteeseen?

Sensorit

 • Herätekuva Puettava teknologia
 • Sensoritekniikan kurssin johdanto
 • Johdanto sensoreihin
 • Sensoreihin liittyvä dialoginen opetustehtävä
 • Biosignaalit kurssi -esityskokonaisuus
 • Development of Diabetes Sensor

Kroppsnära elektronik

 • Introduktion (uppgift 1)
 • Frågebatteri (uppgift 1)
 • Kartläggning av produkter/tjänster (uppgift 2)
 • Analys av data (uppgift 3)
 • Hälsodata rapport 1 (uppgift 3)
 • Hälsodata rapport 2 (uppgift 3)
 • Frågebatteri (uppgift 3)
 • Kritisk reflektion (uppgift 4)
 • Test av produkt (uppgift 5)

Wearable technology

 • Introduction, task 1(5)
 • Questions, task 1(5) (H5P)
 • Different wearable devices and services, task 2(5)
 • Analyse data, task 3(5)
 • Health data report 1, task 3(5)
 • Health data report 2, task 3(5)
 • Questions, task 3(5) (H5P)
 • Critical reflection, task 4(5)
 • Test a product, task 5(5)

eHealth – an introduction

 • eHealth – content, description & outcome
 • 1.1 Definitions -assignment
 • 1.2 Definitions -assignment
 • 1.3 Definitions -assignment
 • 2.1 Strategies and policies -assignment
 • Questions 2.1 (H5P)
 • 2.2 -Strategies and policies -assignment
 • 3.1 eHealth in practice -assignment
 • 3.2 eHealth in practice -assignment
 • 4.1 Critical perspective -assignment
 • 5.1 Looking into the future -assignment

Robotiikka

 • Robotiikan merkitys sote-palvelujen tuottamisessa -luettu esitys
 • Case Robotiikka sairaalassa -esitys
 • Case Robotiikka yksinäisyyttä helpottamassa -esitys
 • Case Robotiikka kuntoutumisessa -esitys
 • Case Robotiikka kotihoidossa -esitys

Sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen

 • SotePeda -ppt-pohja

Sote-lait tutuksi

 • Tehtävä 1: Sote-lait tutuiksi (1op.)
 • Opettajan ohje arviointiin (Osio 1)
 • Börjen tarina -video
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 – tietoa ja tehtäviä (H5P)
 • Terveydenhuoltolaki 2010/1326 – tietoa ja tehtäviä (H5P)
 • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 – tietoa ja tehtäviä (H5P)
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 – tietoa ja tehtäviä (H5P)

Seikkaile Sote-palveluviidakossa

 • Tehtävä 2: Seikkaile Sote-palveluviidakossa (1op.)
 • Verkko-osoite Sotepalvelut järjestelmä vastuu (linkki löytyy yllä olevasta tehtävästä)
 • Opettajan ohje arviointiin (Osio 2)
 • Mind map vertaisarviointi (osio 2)

SOTE-palvelujärjestelmät haltuun

 • Tehtävä 3: SOTE palvelujärjestelmät haltuun (1op.)
 • Opettajan ohje arviointiin (Osio 3)
 • Sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut johdanto ja Case 1 – Lapsiperheiden palvelut
 • Sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Case 2 – Nuorten palvelut
 • Sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Case 3 – Aikuisten palvelut
 • Sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Case 4 – Iäkkäiden palvelut

Osaaminen sähköisissä palveluissa

 • Tehtävä 4: Tutustu Jaakkoon, Henriin, Marjannaan, Seppoon sekä Mirjaan ja löydä heille lakisääteiset palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisessä palvelujärjestelmässä (1op.)
 • Opettajan ohje arviointiin ja oikeat vastaukset Case (1-4) (Osio 4)
 • Palvelut- yhdistetty (Johdanto ja Case 1-4) kokonaisuus (H5P)
 • Johdanto palveluihin -tietoa (H5P)
 • Palvelut Case 1 -tehtäväohjeistus (H5P)
 • Palvelut Case 2 -tehtäväohjeistus (H5P)
 • Palvelut Case 3 -tehtäväohjeistus (H5P)
 • Palvelut Case 4 -tehtäväohjeistus (H5P)
 • Herätekuva Sote-palvelut, asiakas keskiössä

Kustannustietoisuus Sote-alalla

 • Opiskelijan ohje

Budjetointi

 • Budjetointi -videoluento
 • Budjetointi, excel-tehtävän video
 • Budjetointi -esitys

Minä itse – kustannusko?

 • Minä itse -kustannusko? -videoluento
 • Minä itse -kustannusko -esitys
 • Työajanseurantalomake, toimistotyö
 • Työajanseurantalomake, kotihoito
 • Työajanseurantalomeke, sairaala, kotihoito yms.
 • HUS talous (linkki ulkoiseen materiaaliin)

 

Verkko-ohjausosaaminen

Johdatus verkko-ohjaukseen

 • Tehtävät: Johdatus verkko-ohjaamiseen
 • Mitä on verkko-ohjaaminen? (H5P)
 • Verkko-ohjausprosessin eteneminen (H5P)
 • Terveyslukutaito -tietoa
 • Jauhiainen & Sihvo. 2014. Sähköiset terveyspalvelut asiakkaiden käyttöön terveydenhuollossa. Teoriasta käytäntöön. Karelia-ammattikorkeakoulu. (linkki ulkoiseen materiaaliin)

Soveltavat asiakasesimerkit

 • Ohjeteksti ja tehtävät, Soveltavat asiakasesimerkit
 • Aikaansa seuraava pirteä eläkeläinen
 • Tietotekniikasta vähät välittävä ukkomies
 • Eläkkeelle jäävä “nörtti”
 • Kunnostaan huolta pitävä himotreenaaja
 • Työkuormasta kärsivä ammattilainen

Verkko-ohjaustarpeen arviointi

 • Introvideo johdatuksesta verkko-ohjaustarpeen arviointiin
 • Tehtävät: Verkko-ohjaustarpeen arviointi
 • Verkko-ohjaustarpeen arviointi -tietoa
 • Mistä apua digitaitoihin? -tietoa

Verkko-ohjauksen suunnittelu

 • Tehtävä: Verkko-ohjauksen suunnittelu
 • Tunnista luotettava tieto -tietoa ja tehtäviä (H5P)
 • Hyvän verkko-ohjaamisen edellytykset (H5P)
 • Verkko-ohjausmateriaalin laatiminen – mitä asioita pitää huomioida? (H5P)
 • Kirjallisen verkkomateriaalin laatiminen -tietoa ja tehtäviä (H5P)
 • Verkko-ohjausmateriaalin laatimisessa huomioitavat asiat -tietoa
 • Kysymyksiä saavutettavuudesta, tekijänoikeudesta ja lisenssimerkinnöistä (H5P)
 • Linkkejä verkkomateriaalin laatimiseen -tietoa

Verkko-ohjausmateriaalin toteutus

 • Verkko-ohjauksen toteutus -tehtävä

Verkko-ohjausmateriaalin arviointi

 • Verkko-ohjauksen arviointi -tehtävät
 • Verkko-ohjauksen arviointi -tietoa
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osaaminen

 • Omaolo 1 Palveluarvio omaishoidosta
 • Omaolo 2 Oirearvio hengitystietulehdus
 • Omaolo 3 Oirearvio alaselkäkipu tai -vamma
 • Omaolo 4 Oirearvio virtsatietulehdus
 • Rakenteinen tieto liikkuu, osa 1 esimerkkinä lääkitystieto -video
 • Rakenteinen tieto liikkuu, osa 2 Kanta arkistona -video

Tiedonhallinta

 • Sote-tieto ja sen hallintaa -video

 

Eettinen osaaminen

 • Etäjohtamisen etiikkaa -videoluento
 • Etäjohtaminen ja eettisen dilemman tunnistaminen työelämässä, tehtävä
 • Eettinen dilemma -video ja tehtävä
 • Hyvinvointiteknologia sosiaalialalla ja eettisen dilemman tunnistaminen, teksti, tehtävä ja verkkokeskustelu
 • Resilienssi muuttuvissa organisaatioissa – näkökulmia johtamiseen -video, esitys ja verkkotehtävä
 • Etiikka arjessa -video
 • Etiikka tulevaisuudessa -video
 • Tekoälyn ja robotiikan eettisyys -video
 • Ihmisoikeudet ja Suomen perustuslaki -videoluento
 • Etiikan peusteita -podcast
 • Tekoäly ja etiikka -podcast
 • Inhimillinen algoritmi -video
 • Opettajan ammattietiikka-video
 • Etiikka ja kohtaaminen sähköisissä sosiaali-ja terveyspalveluissa -video
 • Asiakkaan eettinen kohtaaminen -selostettu diaesitys
 • Etiikka ja kohtaaminen sähköisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Asiakkaan eettinen kohtaaminen -videoihin liittyvä kysely (H5P)
 • Ammattieettiset ohjeet kohtaamisten ohjenuorana -tehtävä
 • Kohtaamisten ja etiikan tarkastelu: case 1 asiakasneuvonta -tehtävä ja esimerkkivastaus
 • Kohtaamisten ja etiikan tarkastelu: case 2 asiakasneuvonta -tehtävä ja esimerkkivastaus
 • Eettinen kohtaaminen sähköisissä palveluissa huoneentaulu
 • Ammattieettinen päätöksenteko -tietoa
 • Puettavan sensoriikan käytön eettisiä ilmiöitä -artikkeli ja tehtävä (H5P)
 • Ethical phenomena in the use of wearable sensory devices, article and a learning assignment (H5P)
 • Ethical issues in telerehabilitation animation
 • Ethical issues in telerehabilitation virtualpresentation
 • Ethical issues in telerehabilitation, learning task (H5P)
 • Monitoimijuuden etiikkaa, videoluento
 • Digitaalisten sote-palvelujen kehittäminen ja eettisyys -video
 • Eettisten kysymysten opettaminen Smart Home ympäristössä -video
 • Kotihoidon eettisiä kysymyksiä Smart home ympäristössä -video
 • Tavoitteena kestävä tulevaisuus – Kestävä hyvinvointi sosiaalialalla, PowerPoint-tiedosto (selostettu)
 • Miten digitalisaatio voi muuttaa osallisuutta? -puhuttu esitys
 • Muutama sana kehittämistyön etiikasta -puhuttu esitys
 • Muutama sana kehittämistyön etiikasta, nauhoitteen tekstitys
 • Toiminnallisen opinnäytetyön käynnistäminen ja eettiset kysymykset -tehtäväkokonaisuus

 

Palvelumuotoiluosaaminen

Mitä palvelumuotoilu on? | Vad är service eller tjänstedesign?

 • Mitä palvelumuotoilu on? -video
 • Palvelumuotoilun määritelmät / Definitionerna inom Service Design

Palvelumuotoilun prosessi | Service Design processen

 • Palvelumuotoilun prosessi  ja menetelmiä / Processen och metoder inom Service Design -video

Palvelumuotoilun keskeiset käsitteet | Centrala begrepp inom Service Design

 • Palvelumuotoilun käsitteet  / Begrepp inom Service Design  -video

Miksi palvelumuotoilu? | Varför Service Design?

 • Miksi palvelumuotoilu? (video, 8:14) | Varför Service Design

Harjoitustehtävä | Övningsuppgift

 • Palvelupolkukartta / Karta för servicestig -tehtävä
 • Palvelupolku -mallipohja

Lopputesti/Sluttest

 • Lopputesti
 • Sluttest

Ymmärrysvaihe

 • Johdanto ymmärrysvaiheeseen – video
 • Ymmärrysvaiheen menetelmät
 • Ymmärrysvaiheen menetelmä:Haastattelu
 • Ymmärrysvaiheen menetelmä:Havainnointi
 • Ymmärrysvaiheen menetelemä: Asiakastiedon analysointi
 • Mitä on asiakasymmärrys
 • Sidosryhmäkartta
 • Empatiakartta
 • Palvelupolku nykytila

Konseptointivaihe 

 • Johdanto konsetointiin – video
 • Käyttäjäpersoonien rakentaminen
 • Aivoriihi
 • Teemoittelu
 • Äänestys
 • Ideakortti
 • Kuvakäsikirjoitus
 • Serviceblueprint

Prototypointivaihe 

 • Johdanto protypointiin – video
 • Testimainos – menetelmä
 • Arvolupaus – menetelmä
 • Draamallinen mallinnus – menetelmä
 • Pahvi ja legomallinnus – menetelmä
 • Protypyypin valmistus ja tehtävä
 • Palvelukonseptin esittäminen myyntipuheena

Monitoimijuusosaaminen

 • Mitä tarkoittaa monitoimijuus kehittämisyhteisöissä? -esitys

Monitoimijuus

 • Monitoimijuuskartta -työkalupohja (beta)

Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus

 • Palvelujärjestelmän nykytila -tehtävä
 • Palvelujärjestelmän tulevaisuus -tehtävä
 • Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus -opettajan ohje
 • Palvelujärjestelmän nykytila ja tulevaisuus -työkalut

Palvelupolku

 • Palvelupolku -opettajan ohjeet
 • Esimerkki palvelupolkuun – Case Terttu 85-vuotta
 • Palvelupolkupohja

Toimintakonsepti

 • Perehdy toimintakonseptin rakentamisen prosessiin, case: Naapurit
 • Toimintakonseptin rakentamisen prosessi: Testaa osaamisesi (H5P)
 • Toimintakonseptin rakentamisen prosessi -opettajan ohje

Asiakaslähtöisyys ja monitoimijuus palvelujen kehittämisessä

 • Asiakaslähtöisyys ja palvelujen monitoimijaisen kehittämisen perusteet
 • Asiakaslähtöinen ajatteluni -testi (H5P)

 

Tiedolla johtamisosaaminen

 • Herätekuva Tiedolla johtaminen
 • Yhteentoimivuus

 

Yhteiskunnallinen osaaminen

Yhteiskunnallinen osaaminen

 • Yhteiskunnallinen osaaminen: Ydinkäsitteistä

Kansalainen digitaalisia laitteita ja palveluita käyttämässä

 • Tehtävä: Haastattelutehtävä
 • Tehtävä: Digiajankäyttöympyrä

Yhdenvertaisuus

 • Video: Yhdenvertainen Suomi kuuluu kaikille
 • Powerpoint: Yhdenvertaisuus
 • Video: Yhdenvertaisuus digitaalisissa palveluissa

Digiosallisuus

 • Powerpoint: Oma osallistuminen yhteiskuntaan
 • Video: Oma osallistuminen yhteiskuntaan
 • Podcast: Kokemuksia kiinnittymisestä digitalisoituvaan yhteiskuntaan (saatavana myös videona ja tekstinä)
 • Tehtävä: Digiosallisuuden palaset-canvas
 • Kuva: Digiosallisuuden palaset-canvas

Digitaaliset kuilut

 • Video: Digitaaliset kuilut osa 1
 • Video: Digitaaliset kuilut osa 2
 • Tiedonhakutehtävä: Digitaalinen syrjäytyminen ppt

Asiakkaana sähköisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa

 • Tehtävä: Profiilikortti ja digikartoitus
 • Tehtävä: Sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Unelmien Digipalvelu

Älykäs vankila

 • Video: Älykäs vankila case-esimerkkinä
 • Video 1: Digitalisaation nykytila vankiloissa
 • Kysymykset videosta Digitalisaation nykytila vankiloissa (H5P)
 • Video 2: Älykäs vankila- hanke
 • Kysymykset videosta Älykäs vankila (H5P)
 • Video 3: Yhdenvertaisuus ja osallisuus
 • Kysymykset videosta Yhdenvertaisuus ja osallisuus (H5P)
 • Video 4: Digitaitojen hyödyntäminen vankilasta vapautumisen jälkeen
 • Kysymykset videosta Digitaitojen hyödyntäminen vankilasta vapautumisen jälkeen
  (H5P)
 • Kuva: Rikoksettoman elämän oppimisympäristö (ulkoinen materiaali)
 • Tehtävä: SWOT-analyysi digitalisoituvasta vankilasta
 • Case Älykäs vankila -kysymykset kaikista videoista

Digituki ja digitaidot

 • Video: Digitukea ihan jokaiselle /Sininauhaliitto (linkki ulkoiseen materiaaliin)

 

Oppimateriaali täydentyy vuoden 2020 aikana.

 

Oppimateriaalia tulossa myös seuraavasta aiheesta:

 • Tutkiva kehittävä työote