You are currently viewing Kiinnostaisiko Miro? Digitaalisia työkaluja sosiaali- ja terveysalan monialaiseen yhteiskehittämiseen

Kiinnostaisiko Miro? Digitaalisia työkaluja sosiaali- ja terveysalan monialaiseen yhteiskehittämiseen

SotePeda 24/7 -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää digipedagogisia ratkaisuja ja sisältöjä sekä vahvistaa eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja ammattilasten digitaalisia taitoja ja monialaista osaamista. Hankkeen tiimoilta toteutettiin 3AMK -verkkokurssi (Digitaalisen yhteiskehittämisen projektityö), jossa kokeiltiin digitaalisen osallistamisen menetelmiä ja työkaluja monialaisessa yhteiskehittämisessä. Opiskelijat ideoivat monialaisissa ryhmissä ratkaisuja arjen hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tueksi.

Yhteiskehittäminen on jaettujen ongelmien määrittelyä ja ratkaisemista sekä ratkaisujen arvioimista yhdessä. Osallistaminen auttaa toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Sen avulla opitaan analysoimaan kerättyä tietoa, siten että sitä pystytään hyödyntämään lisäarvoa tuottavien ratkaisujen kehittämisessä. Kurssin aikana digitaalisia työvälineitä hyödynnettiin mm. tiedonkeruussa sekä ratkaisujen ideoinnissa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Esittelemme seuraavaksi kurssin aikana kokeiltuja digitaalisia työkaluja ja yhteistyöalustoja.

Seppo-peli – Seppo on pelillistetty verkkopohjainen oppimisympäristö, jota käytetään mobiililaitteella. Sepossa yhdistyy aidossa ympäristössä tapahtuva tehtävien suorittaminen ja pelillinen mukaansatempaavuus. Opettaja luo pelilaudan ja joukon tehtäviä. Opiskelijat pääsevät suorittamaan tehtäviä mobiililaitteella saatuaan opettajalta pelin PIN-koodin. Peli mahdollistaa vastaamisen joko tekstinä, kuvalla, äänellä tai videomuodossa. Peli sisältää valmiita kysymyspohjia, joita on helppo ottaa osaksi omaa tehtäväkokonaisuutta. Kurssilla osallistimme opiskelijoita havainnoimaan omaa arkeaan ja elinympäristöön teemoittain.

Flipgrid – Flipgrid on mobiiliteknologiaa hyödyntävä videokeskustelualusta. Alustan kautta keskustellaan lyhyiden videoviestien välityksellä opettajan perustamassa videochat-huoneessa. Keskustelu ei sido opiskelijoita, opettajaa tai sidosryhmien edustajia (esim. asiantuntija) olemaan samaan aikaan huoneessa. Keskustelu voidaan käydä mihin aikaan tahansa ja paikasta riippumatta sovitulla aikavälillä. Kurssin aikana osallistimme opintopsykologin keskustelemaan kurssin teemoista opiskelijoiden kanssa. Lisäksi opiskelijat osallistivat ulkopuolisia henkilöitä haastattelemalla heitä sovelluksen kautta siten, että vastaukset tehdään videomuotoon.

Miro – Miro on yhteistyöalusta, jonka avulla opiskelijat voivat tehdä yhteistyötä reaaliaikaisesti. Alusta sisältää erilaisia valmispohjia työskentelyyn. Opiskelijat hyödynsivät Miroa koko kurssin ajan esim. ideointiin valmiiden mindmap- ja brainwriting -työpohjien avulla, asiakaspolun kehittämiseen sekä yhdessä tehtävään suunnittelutyöhön.

Padlet – Padlet on virtuaalinen seinä, johon voi viedä tekstin lisäksi mm. kuvia, ääntä, tiedostoja ja linkkejä. Lisäksi seinälle voidaan piirtää. Padlet on helppokäyttöinen ja monipuolinen sovellus erilaiseen tekemiseen yksilötöistä ryhmätöihin. Se soveltuu sekä opiskelijoiden että opettajien työkaluksi. Kurssilla hyödynsimme Padletia keskustelualustana yhdessä opiskelijoiden kanssa kehittämisen eri vaiheiden tulosten esittelyssä ja kommentoinnissa.

Canva – Canva on verkkopohjainen markkinoinnin suunnittelun työkalu, jonka avulla pystytään luomaan erilaisia mainos- ja markkinointimateriaaleja. Sovellus sisältää laajan kirjaston ilmaisia kuvia, fontteja, graafisia elementtejä sekä valmiita pohjia, joita pääsee myös muokkaamaan mieleisekseen. Kurssilla opiskelijaryhmät toteuttivat sovelluksen avulla ideoimansa ratkaisun mainonnallisen elementin (esim. kutsu tapahtumaan).

PowToon – PowToon on verkkopalvelu, jossa voidaan luoda koukuttavia animoituja videoesityksiä ja liittää niihin mm. taustamusiikkia tai opiskelijan puhetta. Alusta sisältää monipuolisesti erilaisia valmispohjia, joita pystyy itse muokkaamaan haluamakseen. Kurssilla hyödynsimme PowToonia projektin loppuesityksissä showroom-tilaisuudessa.

Käytetyt työkalut saivat positiivista palautetta opiskelijoilta. Jokainen työkalu vaati lyhyen opettelun, mutta sen jälkeen ohjelmia oli opiskelijoiden mielestä helppo käyttää. Muutamia negatiivisia kommentteja saatiin Flipgridin käyttämisestä projektin ulkopuolisten haastatteluissa. Itsensä kuvaaminen karsi vastaajat melkein nollaan. Seppo-pelin visuaalisuus vaikutti osan mielestä lapsenmieliseltä. Lisäksi sovellusta oli osan mielestä vaikea käyttää, koska tehtävä toteutettiin mobiililaitetta hyödyntäen ja opiskelijan oma laite vaikutti kokemukseen suuresti. Digitaalisista työkaluista opimme sen, että ne ovat monipuolisia ja niitä pystyy soveltamaan erilaisiin käyttötilanteisiin. Ohjelmien opettelu vaatii kuitenkin perehtymisen ja riittävän hyvän ohjeistuksen.

Opiskelijat oppivat projektia tehdessä useita etätyöskentelyyn soveltuvia menetelmiä ja työkaluja. He sanoivat jatkossa hyödyntävänsä opittuja työkaluja opiskelussaan ja työelämässä. Eräs opiskelija totesi seuraavasti:

Tavoitteenani oli oppia uusia alustoja ja työkaluja opiskelua ja työelämää varten. Opin niitä hyvin. Esimerkiksi Powtoonin, Flipgridin ja Miron oppiminen oli hyödyllistä työelämää ja opiskelua varten.

Suosittelemme rohkeasti viemään sotealan monialaista yhteiskehittämistä verkkoon niin koulutuksessa kuin työelämässä. Nykyisin on tarjolla paljon helppoja ja moderneja työvälineitä. Ainoastaan mielikuvitus on rajana niiden käytössä.

Kirjoittajat:

Nella Boman, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Jarmo Sarkkinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu