Sote-asiaa SuomiAreenassa, osa 1

Suomi Areena – tapahtuma järjestettiin Porissa tänä vuonna 15.-20.7. Suosittuun ”politiikan viikkoon” löysi tiensä yli 70.000 vierailijaa vaihtelevista säistä huolimatta. Teemana oli ”Tulevaisuuden osaaminen ja innovaatiot”. Aihe sopi hyvin Satakunnan Ammattikorkeakoulun, SotePeda 24/7 –, Arkimentori- ja SIHI-hankkeiden tavoitteisiin ja onnistuimme saamaan ständillemme hyvän sijainnin.

Kuva 1: SotePeda 24/7 teltta keskeisellä paikalla Itäpuiston ja Yrjönkadun risteyksessä Eetunaukiolla. 

Palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen ammattilaisina SAMK:in SotePeda 24/7-hankkeen väki oli päättänyt jalkauttaa osaamisensa kansan pariin, ja kysyä laajalta joukolta suomalaisia mielipiteitä sosiaali- ja terveysalojen palveluista, ja siitä miten ne ihmisten mielestä pitäisi järjestää. Jokaiselle päivälle oli oma kysymyksensä. Ohikulkijoiden mielipiteitä mm. post-it lapuille olivat keräämässä projektipäällikkö Heli Lepistö, projektityöntekijä Minna Huhtala, yksi aikuisopiskelija ja Laurea-ammattikorkeakoulusta SotePeda 24/7 – hankkeen asiantuntija Juha Leskinen.  

Myös muiden mukana olleiden hankkeiden esittely tapahtui toiminnallisesti: Arkimentori-hankkeessa teetettiin paperin taittelutehtävä, jossa hankkeen ydintoimintoja kuvaavista sanoista muodostui yksiulotteinen kuutio. SIHI-hankkeessa sai pelata Pöppeli-peliä tabletilla. Jälkimmäisessä lapset pystyivät viihdyttävän tietokonepelin kautta näkemään hygienian tärkeyden.  Aikuisten kertoessa mielipiteitään sote-palveluista lapset pystyivät esimerkiksi pelaamaan pöpö-peliä.  

 SotePeda 24/7-hankkeen ensimmäisen päivän kysymykseen ”Jos sinun tarvitsisi ottaa yhteyttä sosiaalipalveluihin virka-ajan ulkopuolella, miten haluaisit sen tehdä?” saimme runsaasti vastauksia. Digitalisaation vääjäämättömästä etenemisestä huolimatta suurin osa vastaajista valitsi henkilökohtaisen paikalla käynnin (63 vastausta) tai yhteyden puhelimitse (174 vastausta). Näiden valmiiksi annettujen vaihtoehtojen lisäksi useampi ihminen valitsi muita henkilökohtaista kontaktia edellyttäviä vaihtoehtoja kuten ”Puhelimitse kotikäynnistä sopiminen” 3 kpl, ”Hätänumeron 112 kautta” 2 kpl tai ”Kotikäynti” 5 kpl. Yhteensä vastauksia jotka edellyttävät henkilökunnan välitöntä tavoittamista tuli siis 247 kpl.  

Etäyhteyteen, kuten Chat, WhatsApp, sosiaalinen media yleensä (SOME), internet, sähköposti, verkkolomake tai tekstiviesti, tuli yhteensä 153 vastausta. Suosituimmaksi näistä nousi WhatApp-sovelluksen käyttö, jota olisi virka-ajan ulkopuolella valmis käyttämään 48 vastaajaa. Chat-kanava olisi ollut lähes yhtä monen (42 kpl) valinta.

Kuva 2: Päivän kysymys ja vastauksia maanantaina 15.7.2019 

Puhelu on kuitenkin myös etäyhteys. Se ei heti edellytä tapaamista kasvokkain. Jos sen 174 vastausta lisätään muihin etäyhteyden salliviin kantoihin, nousee tämän ryhmän kannatus jo 327:n vastaajaan. Kun kaiken kaikkiaan päivän aikana äänensä antoi 400 ihmistä, voidaan sanoa, että valtaosalle heistä (yli 80%) riittää palvelu etänä virka-ajan ulkopuolella. Useita palautteita tuli kuitenkin puheluihin vastaamattomuudesta tai vastaavista muista ongelmista. Tämä tarkoittaa, että käytössä olevilla järjestelmillä ei mahdollisuuksia täysin hyödynnetä. Voi myös olla, että jos puhelinyhteyden saisi varmemmin, entistä harvempi kaipaisi henkilökohtaista tapaamista. On huomattava, että myös muut etäyhteyden menetelmät vaativat nopeata vastausta. Muutenhan palvelua ei asiakkaan kannalta ole olemassa.  

Yhteydenotoissa virka-ajan ulkopuolella pitää myös huomioida erityisryhmät. Eräs vastaaja aiheellisesti huomautti, että näkövammaisena hänen on aina saatava henkilökohtainen yhteys. Toisaalta tiedetään, että digikömpelöillä ihmisillä voi olla vaikeuksia asioida muuten kuin paikan päällä käyden tai puhelimitse.  

Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että ihmiset olivat halukkaita vastaamaan, ja antoivat paljon palautetta. Teltan sijainti takasi yleisömenestyksen ja kolme erilaista sisältöä (haastattelu, taittelu- ja pöpöpelit) täydensivät toisiaan.  

Jälleen kerran tuli todistettua, että suomalaiset ovat kaikkea muuta kuin hiljaista kansaa. Mielipiteitä ja kokemuksia jaettiin. Valmiita ollaan myös etäyhteyteen sosiaalipalveluiden kanssa, ainakin jos puhelimeen pystytään viranomaisten toimesta nykyistä paremmin vastaamaan! 

Juha Leskinen, hankeasiantuntija SotePeda 24/7