Kansalaisten ajatuksia hyvinvointipalveluiden sijoittamisesta kauppakeskuksiin ja ostoskeskuksiin

Kysyimme kesän 2019 SuomiAreenalla kansalaisilta ajatuksia sosiaalipalveluista. Ajatuksena oli herättää kävijöissä uudenlaista ajattelua sosiaalityön muodoista ja rikkoa perinteisiä ja osin vääristyneitäkin ajattelumalleja, joissa sosiaalipalvelut olisivat tulevaisuudessa keskitettyinä vain konttoreihin ja virastotaloihin. Halusimme herättää ajattelua hyvinvointipalveluiden sijoittamisesta lähemmäs kansalaisia. Siksi kysyimmekin SuomiAreenan kävijöiltä, mitä sosiaalipalveluita toivoisit tavoittavasi, löytäväsi tai käyttäväsi kauppakeskuksessa tai marketissa asioidessasi? Saimme kaiken kaikkiaan 233 vastausta SuomiAreenan Kansalaistorin kävijöiltä.

Sosiaalipalveluista nousi vahvasti esille erilaisten neuvontapisteiden tarve eri asiakasryhmille ja ikäluokille. Toivottiin neuvontapisteitä esim. ikäihmisille, lapsiperheille, nuorille, perheväkivallan uhreille sekä yleisesti neuvontaa sosiaalipalveluista. Vastaajista moni toivoi matalan kynnyksen neuvontapistettä, jossa osattaisiin opastaa oikeiden sosiaalipalveluiden tai -etuuksien piiriin. Lisäksi toivottiin, että asiakas ” voisi kysyä palveluista tuntematta itseään tyhmäksi”, saisi tietoa ja ohjausta omaan tilanteeseensa ja tulisi kohdelluksi arvostavasti. Osa vastaajista toivoi, että voisi saada opastusta sähköisten palveluiden käyttöön tai asioida esim. Kelan palvelupisteellä kaupassa asioidessaan. Yhden luukun periaate, palvelujen sekä informaation helppo saavutettavuus nostivat selkeästi esille palveluohjauksen merkityksen sote alan kentällä.

Kysymys kirvoitti kansalaisissa uusien palveluiden ideointia. Kävijöistä osa toi esille yksinäisyyden ja esteettömyyden huomioimisen ja ehdotti tähän avuksi ”kauppakaveria”, joka olisi kaupassa asioidessa apukäsinä. Kauppakaveri voisi myös jutustella ja kysellä kuulumisia ja tarvittaessa ohjata asiakasta oikeiden palveluiden piiriin tai vinkata kenen puoleen olisi hyvä eri ongelmissa kääntyä. Tämä toteuttaisi matalankynnyksen palveluohjausta ja -neuvontaa kaikille sitä haluaville.

Sosiaalipalveluiden sijoittaminen kauppakeskuksiin ja marketteihin herätti kävijöissä keskustelua ja aihe kiinnosti myös kauppakeskusten edustajia, jotka olivat parhaillaan suunnittelemassa kauppakeskukseen tulevia palveluita. Tästä saimmekin alulle yhteistyön, jota hyödynsimme syksyn 2019 sosionomien opintojaksoilla. Sosionomit jalkautuivat eri kauppakeskuksiin ja marketteihin tarjoamaan matalan kynnyksen sosiaalipalveluita osana opintojaan. Kokemukset tästä aluevaltauksesta ovat olleen perin positiivisia.

Kirjoittaja: Heli Lepistö, projektipäällikkö, SotePeda 24/7