You are currently viewing SotePeda 24/7 mukana HIMSS & Health 2.0 – transforming health throughout informatics and technology

SotePeda 24/7 mukana HIMSS & Health 2.0 – transforming health throughout informatics and technology

Suomeen saapui 11.-13.6.2019 60 eri maasta noin 2800 sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisista palveluista ja siihen liittyvästä teknologiasta kiinnostunutta ammattilaista. HIMSS & Health 2.0 konferenssin tarkoituksena oli yhdistää kansallisen ja kansainvälisen tason viranomaisia, terveydenhuollon ammattilaisia ja yritysmaailman edustajia suurista yhtiöistä pieniin startup yrityksiin. Konferenssin tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä ja poistaa esteitä, jotta potilaat saisivat parempaa ja sujuvampaa hoitoa. 

Osallistujat saivat jo eteishallissa ottaa itselleen pinssin, jolla ajatuksena oli kertoa muille kunkin oma näkökulma konferenssin. Vaihtoehtoja olivat mm. Nurse, Patient Advocate, Health 2.0 Chapters, I´m hiring, Investor tai Happy to mentor -pinssi. Tämä tapahan kuvaa hyvin myös SotePeda 24/7 projektin maailmaa.  Tuottaaksemme potilaille sujuvia ja vaikuttavia digitaalisia palveluita siihen tarvitaan monien ammattilaisten yhteistyötä prosessin eri vaiheissa. Tämä kaikki tarvitsee uutta osaamista. Teacher-pinssiä ei ollut tarjolla, mutta oli myös mustikkaa, poron kuvaa tai aitoa suomalaista lipun heiluttajaa.

SotePeda 24/7 oli mukana HIMSS:ssä osallistujina ja luennoitsijoina

Mukana olivat AnnaMaija Id-Korhonen LAMK:sta, Taru Lehtimäki Tamk:sta, Ulla-Mari Kinnunen ja Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta sekä Elina Rajalahti ja Outi Ahonen Laurea AMK:sta.

Konferenssin ensimmäinen päivä käynnistyi paneelikeskusteluilla, joiden aiheena oli Professionals 2.0 ja Patients 2.0. Olimme mukana Patients 2.0 keskustelussa. Outi Ahonen toi Patients 2.0 paneeliin omassa puheenvuorossa näkökulmaa miten ammattilaisten osaaminen vaikuttaa potilaan mahdollisuuteen osallistua ja olla mukana jaetussa päätöksenteossa. Lähtökohtana oli Suomen sairaanhoitajaliiton eHealth strategian tavoite, jota SotePeda 24/7 hankekin tavoittelee: miten lisäämme ammattilaisten osaamista ottaa potilas mukaan niin omaan hoitoonsa, kuin palveluiden kehittämiseen.  Paneelikeskustelu oli vilkasta ja kaikki näkivät potilaan vahvan roolin tärkeänä omaan hoitoonsa. Kun esiteltiin erilaista teknologiaa, niin usein palveluun kuului mukana valmennus, jonka firma tuotti myös asiakkaalle esim. chat-pohjaisesti. Kansainvälisessä keskustelussa tuli ilmi, että valmennuksen (coach) antajalla ei tarvitse olla terveysalan koulutusta, vaikka kyseessä olisi esim. diabeteksen hoito. Onko nämä app-palveluiden mukana tulevat valmentajat uusi ammatti terveys- ja hyvinvointialalla ja pitäisikö SotePeda-hankkeessa pohtia, minkälaista koulutusta heillä tulisi olla? Potilaskeskeisyys nousi hienosti esille jo konferenssin avajaisissa, sillä avajaiset juonsi syöpäpotilaaksi esittäytynyt Stefanie Veraghert aiheenaan Re- Designing Care Services – Placing Patients at the Center.  Palvelumuotoilu olikin keskeinen teema uusien palveluiden tuottamisessa. Suomea avajaisissa edusti Päivi Sillanaukee Sosiaali- ja terveysministeriöstä. Voimme olla kansainvälisesti ylpeitä Suomen eTerveyden tuomista mahdollisuuksista kansalaisille. Kansainvälistä tunnustusta Suomi sai myös, kun Yliopistosairaaloiden Terveyskylä konsepti voitti kansainvälisen HIMSS- Elsevier kilpailun Outstanding ICT Achievement sarjassa. https://www.terveyskyla.fi/ajankohtaista/terveyskyl%C3%A4lle-kultaa-himss-elsevier-kilpailussa

Toisena päivänä Itä-Suomen yliopiston professori Kaija Saranto osallistui sessioon, jossa perusajatuksena oli, miten voidaan saada aikaan enemmän vähemmillä resursseilla, kun työympäristö ja työtehtävät muuttuvat. Professori Sarannon esitys keskittyi Sähköisten terveyspalvelujen kehittämisen haasteisiin -erityisesti  moniammatillisissa ryhmissä, joissa substanssin tuntemus ja tekniset ratkaisut  edellyttävät uudenlaista osaamista kaikilta. Kansallisen kartoituksen perusteella ammattilaiset kokevat, että tietojärjestelmien heikko yhteen toimivuus hankaloittaa työn sujuvuutta, aiheuttaa lisätyötä ja vaarantaa jopa potilasturvallisuutta.

 

HIMSS European Nurses Informatics Community

HiMSSin European Nurses Network päätettiin perustaa.  

 

Työtä verkoston eteen on tehty HIMSS:ssä useampia vuosia. Suomesta sairaanhoitajaliiton toimijoiden lisäksi valmistelevaan keskusteluun osallistuivat Kaija Saranto ja Outi Ahonen. Verkoston perustamistilaisuudessa oli sairaanhoitajia Suomen lisäksi Tanskasta, Irlannista, Alankomaista ja Englannista. Nina Hahtela kertoi suomalaisten tekemästä työstä eTerveyden alalla. USA:n pioneeri Judy Murphy @JudyMurphyHIT kertoi Euroopan toimijoille, miten USA:ssa työtä on tehty jo 15 vuoden ajan HIMSS:n networking ryhmänä. Nyt perustettu sairaanhoitajien verkosto voi olla yksi mahdollisuus kansainväliseen yhteistyöhön. Perustamistyöryhmä kuvassa. 

Konferenssissa sessioiden lisäksi ison foorumin toi näyttelyalue. Siellä oli monia kohtaamisia niin kansainvälisten kuin kansallisten yritysten kanssa. Konferenssin näyttelyalueella oli runsaasti erilaisia näytteilleasettajia, yrityksiä ja hankkeita. Erityisen vahvana näkyi Suomen paviljonki.  Kohtaamismahdollisuuksia oli mahdollisuus löytää myös appin avulla ja näin luoda kontakteja. Kuitenkin luonnolliset satunnaiset kasvokkain kohtaamiset standeillä loivat uusia yhteyksiä, kuten SotePedan luoma hankeyhteistyö valtioneuvoston HyteAiro- ohjelman kanssa. Ohjelmassa keskitytään tekoälyn ja robotiikan avulla parantamaan kansalaisten hyvinvointia sekä tehostamaan palvelujärjestelmän toimintaa. Hyteairo-ohjelma tukee tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointipalveluissa ja niiden tuottamisessa. Lisäksi mukana olleet sotepedalaiset kaikki verkostoituivat henkilökohtaisesti käytävillä ja keskusteluissa, mikä on kaikkien hyödyksi ja aina on näiden tilaisuuksien suola.

Keskusteltaessa eri toimijoiden kanssa SotePeda 24/7 tuottama avoin oppimateriaali kiinnosti monia. Myös yritykset ovat kiinnostuneita osallistumaan kertomalla näkemyksiä minkälaista osaamista tarvitaan ja miten digitaaliset palvelut muuttavat sosiaali- ja terveydenhuoltoa.  Palaamme SotePeda väen kanssa tähän syksyllä.

Voit jälkeenpäinkin seurata kongressin viestivirtaa katsomalla #HIMSSEurope19 @himsseurope

HIMSS on Suomessa myös 26.-28.5.2020, siitä aletaan viestiä #HIMSSEurope20

Aurinkoista juhannusta

 

t. SotePeda 24/7.n väki