seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa

Julkaisut

Ahonen et al. 2018. Health and Social Care Needs Multidisciplinary Competences. Laurea Journal 29.10.2018.

Id-Korhonen & Viitala. 2018. SotePeda 24/7 - Monialaista osaamista sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Lahden ammattikorkea-koulun julkaisusarja, osa 42,
s. 42-46

Close Menu