seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa

Julkaisut

Värri, Kinnunen, Pöyry-Lassila & Ahonen. 2019. The national SotePeda 24/7 project develops future professional competencies for the digital health and social care sector in Finland. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 11(3), 232-235.

Ahonen et al. 2018. Health and Social Care Needs Multidisciplinary Competences. Laurea Journal 29.10.2018.

Id-Korhonen & Viitala. 2018. SotePeda 24/7 – Monialaista osaamista sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Lahden ammattikorkea-koulun julkaisusarja, osa 42,
s. 42-46

Close Menu