seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa

Julkaisut

2020

Maijala, V. & Koivisto, J.-M. (2020). Hyvät käytännöt asiakaslähtöisten ja monitoimijaisten palvelujen kehittämisessä. HAMK Unlimited Journal 21.1.2020.

https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/hyvat-kaytannot-asiakaslahtoiset-palvelut/

 

 

Laurila (2020). Monitoimijuuskartta Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisessa kehittämisessä. MUOVA Design Research 1/2020

http://www.muova.fi/en/yhteistyo/julkaisut/laurila_2020_monitoimijuuskartta_final_17.1.2020.pdf

2019

Koivisto, J.-M., Koskinen, R., Tamminen, P. & Välikangas, K. (2019). SotePeda 24/7 -hanke vastaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveysalan muutokseen. HAMK Unlimited Professional 10.12.2019.

https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/sotepeda-24-7-hanke/

 

Värri, Kinnunen, Pöyry-Lassila & Ahonen. 2019. The national SotePeda 24/7 project develops future professional competencies for the digital health and social care sector in Finland. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 11(3), 232-235. 

 https://doi.org/10.23996/fjhw.77605

2018

Ahonen et al. 2018. Health and Social Care Needs Multidisciplinary Competences. Laurea Journal 29.10.2018.

https://journal.laurea.fi/health-and-social-care-needs-multidisciplinary-competences/

 

Id-Korhonen & Viitala. 2018. SotePeda 24/7 – Monialaista osaamista sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Lahden ammattikorkea-koulun julkaisusarja, osa 42, s. 42-46

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-292-5

Close Menu