seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa

Palvelumuotoilua soteen

Sote-Peda 24/7 -hankkeen tarkoitus on vahvistaa opettajien, opiskelijoiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista vastaamaan tulevaisuuden soten osaamistarpeita. Hankkeen palvelumuotoilu – ihmislähtöinen ja innovatiivinen palvelukehitys -työpaketin päämääränä on lisätä ammattikorkeakoulutukseen,…

Tulevaisuuden sote-alan osaamisen kehittyminen

Muutama viikko sitten kokoontui joukko digitaalisesta oppimisympäristötematiikasta kiinnostunutta SotePeda24/7 hankkeen työpajaan, jossa mietittiin, minkälainen digitaalinen oppimisympäristö palvelee tulevaisuuden sote-alan osaamisen kehittymistä. Työpajassa tutustuttiin erilaisiin olemassa oleviin digitaalisiin oppimisympäristöihin tutkija Jaakko…

Close Menu